دلیل بازداشت همسر مهناز افشار

جمعه 29 مرداد 1395
12:51
فیلمکده

"دردم شبیه دردهای پیش از اینم نیست" گاهی فقط یک ابر می‌فهمد هوایم را یک روح سرگردان، سرای ناکجایم را یک باغبان در خشکسالی‌های پی‌در‌پی یک گوش کر، فریادهای بی‌صدایم را □ □ دردم شبیه دردهای پیش از اینم نیست گم کرده‌ام انگار در قلبم خدایم را می‌ترسم ازتصویر آیینه که در چشمش دی

یاسین رامین,مهناز افشار,همسر مهناز افشار,بازداشت یاسین رامین,زندانی شدن یاسین رامین,زندانی شدن همسر مهناز افشار,بازداشت همسر مهناز افشار,یاسین رامین واردات داروی تقلبی,یاسین رامین واردات شیرخشک تقلبی,جرم یاسین رامین همسر مهناز افشار,جرم یاسین رامین,

وانه‌ای دیگر بگیرد باز جایم را □ □ مثل خوره این زخمها بر روحم افتاده* درهم تنیده تار رخوت انزوایم را من گرم رویای خودم بودم نمی‌دیدم کابوس‌های منتظر در خوابهایم را □ □ رفتم به سمت آرزوهای مه‌آلودم آنقدر که دیگر ندیدم رد‌پایم را... پوریا شیرانی
دلیل بازداشت همسر مهناز افشار